Jak obliczyć dochód netto?

Jak obliczyć dochód netto? Przedstawię tu krok po kroku.

1. Pierwszy i najważniejszy krok to ustalenie, ile wynosi Twoje wynagrodzenie brutto. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, należy wziąć też pod uwagę dodatki, premie, wynagrodzenie za urlop czy nadgodziny.
Przykład: wynagrodzenie w umowie o pracę, wynosi 3 000 PLN. Dodatkowo, otrzymuje 200 zł dodatku. W danym miesiącu pracował też po godzinach, i dostał za nie 100 zł. Jego wynagrodzenie brutto więc wynosi 3 300 zł.

2. Gdy już znamy wynagrodzenie brutto i została ustalona też podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to teraz jesteśmy gotowi by obliczyć składki. Z wynagrodzenia odliczamy składki:
– emerytalną,
– rentową,
– chorobową.
Wynagrodzenie brutto wynosi 3 300 zł. Obliczamy zatem:
– emerytalna: 3 300 zł × 9,76% = 322,08 zł
– składka rentowa: 3 300 zł × 1,5% = 49,50 zł
– składka chorobowa: 3 300 zł × 2,45% = 80,85 zł
Suma, która wyszła to: 452,43 zł

3. Kolejny krok to obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie pracownika, które jest pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i jest finansowane ze środków pracownika.

Zatem wyszło nam, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 452,43 zł.
Wynagrodzenie brutto wynosi 3 300 zł.
3 300 zł – 452,43 zł = 2 847,57 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi zatem 2 847,57 zł.

4. Znamy już podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne więc możemy teraz obliczyć samą składkę. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 2 847,57 zł.
Od tego trzeba odliczyć 9%, czyli stawkę na ubezpieczenie.
2 847,57 zł × 9% = 256,28 zł

5. Teraz obliczymy zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą obliczenia jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Wynoszą one 112,25 zł dla pracowników miejscowych i 139,06 zł dla pracowników dojeżdżających. Przychód jest to płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, wynosi więc 2 847,57 zł.
Koszt uzyskania przychodu w tym wypadku to 111,25 zł.
2 847,57 zł – 111,25 zł = 2 736,32 zł

Na podstawie tej wyliczonej kwoty możemy więc obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli dochód danej osoby nie przekracza 85 528 zł rocznie, to znajduje się ona zatem na pierwszym progu podatkowym. Stawka podatku dochodowego wynosi 18%. Od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odejmujemy kwotę wolną od podatku. Jej miesięczna wysokość wynosi 46,33 zł.

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy była kwota 2 736,32 zł.
Podatek wynosi 18%.
2 736,32 zł × 18% = 492,54 zł
od otrzymanego wyniku należy odjąć kwotę wolną od podatku
492,54 zł – 46,33 zł = 446,21 zł

I tak więc otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej. Teraz obliczamy jeszcze raz składkę zdrowotną, ale tym razem jednak według stawki 7,75%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to 2 847,57 zł.
2 847,57 zł × 7,75% = 220,69 zł.

Teraz więc możemy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania. Zaliczkę na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej trzeba o tę składkę pomniejszyć.

Zaliczka na podatek dochodowy jeszcze przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosiła 446,21 zł. Odliczamy teraz od tej kwoty składkę na ubezpieczenie zdrowotne, obliczoną według stawki 7,75%.
446,21 zł – 220,69 zł = 225,52 zł.
Tę kwotę zaokrąglamy do pełnych PLN.
Zaliczka na podatek dochodowy wynosi zatem 226 zł.

6. Teraz trzeba obliczyć wynagrodzenie netto. Od wynagrodzenia brutto odejmujemy więc składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie to 3 300 PLN brutto.
Od tego należy odjąć:
– 452,43 zł składki na ubezpieczenia społeczne czyli jest to 322,08 zł składka emerytalna, 49,50 zł składka rentowa i 80,85 zł składka chorobowa,
– 256,28 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– 226 zł zaliczki na podatek dochodowy.
3 300 zł – 452,43 zł – 256,28 zł – 226 zł = 2 365,29 zł

Wynagrodzenie netto wynosi zatem 2 365,29 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here