Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych istnieje w codziennym życiu każdego obywatela. Przedmiotowy podatek został uregulowany w ustawie z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na początku należy ustalić czym są czynności cywilnoprawne i za co należy uiścić podatek. Najbardziej powszechnym podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest podatek od umowy pożyczki, darowizny, umowy sprzedaży, akty założycielskie spółki czy też umowy o dział spadku. W ustawie dotyczącej czynności cywilnoprawnych uwzględniono również szereg przesłanek zwalniających podatników z opłat. Zwolnienia dotyczą głownie spraw z zakresu prawa cywilnego takich jak na przykład sprawy alimentacyjne, opieki lub kurateli, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę. Wielu podatników zastanawia się jak wypelnic pcc3. Przede wszystkim należy dowiedzieć się ile czasu mamy na złożenie tej deklaracji, przez co nakładane są na obywateli kary za niedopilnowanie terminów. Gdy już wiemy kiedy upływa termin złożenia deklaracji, możemy przystąpić do jej wypełnienia. Istnieją dwa sposoby wypełniania deklaracji pcc3 – w sposób komputerowy lub też odręczny. Wiele, szczególnie starszych osób, nie ma stałego dostępu do komputera, muszą zatem pamiętać, aby deklarację wypełnić w sposób czytelny, najlepiej drukowanymi literami przy użyciu tego samego długopisu. Podatnik wypełnia tylko pola zaznaczone na biało. W lewym górnym rogu należy wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL. Jako datę dokonania czynności należy wpisać na przykład datę podpisania umowy kupna sprzedaży. Następnie należy podać adres właściwego urzędu skarbowego oraz zaznaczyć kwadracik ,,złożenie deklaracji”. W rubryce B.1. zaznaczamy ,,podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku” oraz uzupełniamy nasze dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj, powiat, miasto i tym podobne. Jeżeli podatek dotyczy kupna sprzedaży samochodu wówczas w miejscu oznaczonym literą ,,C” – Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej, w tym miejscu dokładnie opisujemy przedmiot, który należy opodatkować np. markę i model samochodu, pojemność silnika, rok produkcji, numer nadwozia oraz kwotę jaka została wpisana w zawartej pomiędzy stronami umowie. W rubryce ,,D” należy wpisać kwotę z umowy, procent podatku, a w trzeciej kolumnie wartość wyliczonego podatku, pod numerem 43 należy przepisać wartość podatku. W rubryce ,,E” punkt 54 wpisać należy ponownie wartość podatku. W rubryce oznaczonej literą ,,H” – oświadczenie i podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika – wpisujemy swoje dane tj. imię i nazwisko oraz datę złożenia niniejszej deklaracji oraz składamy własnoręczny podpis. Wypełnioną deklarację pcc3 należy złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym lub przesłać za pomocą listu poleconego na adres urzędu skarbowego. Zaleca się jednak osobiste składanie w urzędzie skarbowym, gdyż pracownicy na bieżąco mogą sprawdzić ewentualne błędy w naszej deklaracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here